Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Algemene informatie over trainingen

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per training is maximaal 6 tot 8. Persoonlijke aandacht staat voorop.

Training/workshop op maat

EPLAN werkt ook trainingen/workshops uit op maat. Deze kunnen, ongeacht het aantal deelnemers, bij EPLAN, in uw bedrijf of op een locatie naar keuze gegeven worden. Contacteer ons voor meer info.

Trainingsuren

De trainingen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Tarieven

Alle prijzen zijn in Euro's (exclusief BTW).

Inbegrepen

In de prijs zijn het cursusmateriaal, drankjes en broodjeslunch inbegrepen.

Inschrijving annuleren/verzetten

Het inschrijvingsgeld wordt aangerekend vóór de aanvang van de trainng en moet worden betaald binnen de aangegeven periode op de factuur. Annuleringen dienen uiterlijk veertien (14) dagen vóór de aanvang van de training schriftelijk bij EPLAN toe te komen. Afzeggingen na deze termijn of afwezigheid op de training worden forfaitair aangerekend aan 25% van de trainingsprijs als annuleringskosten. Indien niet aan de trainng kan worden deelgenomen - en hiervoor wettige redenen worden aangebracht - kan EPLAN, eveneens na voormelde termijn, een inschrijving boeken voor de volgende training. In dat geval zal het volledige factuurbedrag onmiddellijk moeten worden betaald. Indien niet aan de training kan worden deelgenomen, kan de klant ook de deelnemers vervangen.

Training annuleren

Telt een training slechts 1 of 2 inschrijvingen? Dan heeft EPLAN het recht om deze training te annuleren.

Oog voor uw privacy

Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn bestemd voor intern gebruik. EPLAN kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over activiteiten. Is dit niet gewenst, dan kunt u dit aangeven. U heeft het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren.

Friedhelm Loh Group